NEX 24kV

NEX 24kV

NEX 24kV

NEX 24kV

NEX 24kV

info@vietstar.com.vn

(084-274) 7300 866

Tủ điện trung thế 24KV, NEX 24KV

Tủ điện trung thế 24KV, NEX24, được tập đoàn Schneider Electric của Pháp chuyển giao công nghệ cho Vietstar Meiden vào năm 2009. Đây là tủ điện được thiết kế chế tạo và thử nghiệm điển hình theo tiêu chuẩn IEC62271-200.
Theo yêu cầu của khách hàng Việt Nam, năm 2015 Vietstar Meiden đã chế tạo và thử nghiệm điển hình thành công tủ NEX24 và được cấp chứng nhận ASTA.Tủ NEX24 của Vietstar Meiden chế tạo được chấp thuận và vận hành an toàn trong các trạm điện của điện lực, trong các cao ốc, nhà máy công nghiệp và cảng biển...

Chia sẻ

Tủ 24KV cách điện không khí

Máy Cắt chân không loại rút vào ra

Dòng điện định mức: đến 2500A

Dòng diện ngắn mạch ngắn hạn: 25kA/3s

Khả năng chịu hồ quang trong: 25kA/1s

Tính cấp điện liên tục: LSC 2B

Phân cấp bảo vệ bên trong: PM

Hơn 2000 tủ NEX24 đang được vận hành an toàn trên lưới điện EVN và các dự án

- Trạm điện 110, 200kV của EVN

- Nhà máy thép Posco Nhơn Trạch

- Cao ốc The Vista

Tủ điện trung thế 24KV, NEX24, được tập đoàn Schneider Electric của Pháp chuyển giao công nghệ cho Vietstar Meiden vào năm 2009. Đây là tủ điện được thiết kế chế tạo và thử nghiệm điển hình theo tiêu chuẩn IEC62271-200.

Theo yêu cầu của khách hàng Việt Nam, năm 2015 Vietstar Meiden đã chế tạo và thử nghiệm điển hình thành công tủ NEX24 và được cấp chứng nhận ASTA.Tủ NEX24 của Vietstar Meiden chế tạo được chấp thuận và vận hành an toàn trong các trạm điện của điện lực, trong các cao ốc, nhà máy công nghiệp và cảng biển...

Hơn 2000 tủ điện NEX 24kV đang được vận hành an toàn trên lưới điện EVN và các dự án.

- Các Trạm điện 110, 200kV của EVN

- Nhà máy thép Posco Nhơn Trạch

- Cao ốc The Vista