Trạm hợp bộ MV/LV Sub-station

Trạm hợp bộ MV/LV Sub-station

Trạm hợp bộ MV/LV Sub-station

Trạm hợp bộ MV/LV Sub-station

Trạm hợp bộ MV/LV Sub-station

info@vietstar.com.vn

(084-274) 7300 866

Trạm hợp bộ MV/LV Sub-station

Trạm hợp bộ MV/LV Sub station lên đến 36kV, được sử dụng trong nhiều ứng dụng và là câu trả lời đáng tin cậy nhất cho các hệ thống phân phối điện (Tiện ích) và các tòa nhà thương mại & công nghiệp.

Chia sẻ

Ứng dụng

Trạm hợp bộ MV/LV Sub station lên đến 36kV, được sử dụng trong nhiều ứng dụng và là câu trả lời đáng tin cậy nhất cho các hệ thống phân phối điện (Tiện ích) và các tòa nhà thương mại & công nghiệp.

Mức độ an toàn cao

Trạm hợp bộ MV/LV Sub station đáp ứng tất cả các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 62271-202 và được lắp với thiết bị MV/LV. 

Trạm biến áp được đúc sẵn (PSSV) đảm bảo mức độ an toàn cao và bền vững cho cộng đồng và người vận hành.

Hiệu quả chi phí

Nhà máy lắp ráp và nhà máy thử nghiệm do đó giảm bớt chi phí công việc phải thực hiện tại chỗ và chi phí toàn cầu.

Thời gian vận chuyển ngắn

Trạm biến áp đúc sẵn là một giải pháp pug & play, được cung cấp sẵn sàng để kết nối với mạng MV và LV. Bốn thiết kế chung sẵn có:

- Trường hợp 1: Tấm kim loại sơn tĩnh điện (loai ngoài trời) - tấm thép

-  Trường hợp 2: Tấm thép không gỉ - tấm thép

- Trường hợp 3: Nhôm

- Trường hợp 4: Epoxy gia cố kính

Trạm biến áp đúc sẵn MV/LV của Vietstar Meiden (PSSV) được nghiên cứu và thử nghiệm tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 62271-202

- PSSV-W: Walk-in type

- PSSV-N: Non walk-in type 

Thích ứng để đáp ứng nhu cầu địa phương:

- Điều kiện khí hậu

- Thích hợp máy biến áp cục bộ

- Tiêu chuẩn địa phương và hòa nhập với môi trường xung quanh