Thiết bị điện

Thiết bị điện

Thiết bị điện

Thiết bị điện

Thiết bị điện

info@vietstar.com.vn

(084-274) 7300 866

Cung cấp hệ thống

Busway, Busduct Máy biến áp Tủ RMU Hệ thống UPS Tủ sạc ắc quy Tủ AC-DC kết hợp nguồn lưu trữ

Cung cấp thiết bị

Thiết bị điện động lực, đo lường, điều khiển... Các thiết bị tự động hóa Biến tần năng lượng mặt trời