LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

info@vietstar.com.vn

(084-274) 7300 866

Lắp đặt hệ thống

Đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên của chúng tôi nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi có thể đảm nhận lắp đặt các hệ thống, như:

  • Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.
  • Lắp đặt hệ thống tủ điện tại công trình.
  • Lắp đặt hệ thống động lực: thang máng, cáp động lực.
  • Hệ thống busway.
  • Lắp đặt hệ thống giám sát và quản lý năng lượng (EMS).
  • Lắp đặt hệ thống giám sát IOT & AI.
  • Dịch vụ sửa chữa bảo trì các hệ thống tủ điện.

Chia sẻ